Wie kan mij meer informatie geven over Jacobus Hendrikus van Gelder. Hij was waarschijnlijk in overheidsdienst.  Hij is geboren op 07-01-1920 in Amsterdam. Op 24-12-1945 is hij in Amsterdam getrouwd met Lijntje Hoogenboezem. Ik heb een foto waarop hij en Lijntje staan. Jacobus was toen in gala-uniform (waarschijnlijk van het KNIL) en hij had de rang van tweede luitenant. Van 01-06-1946 tot 21-02-1947 woonden ze in Parijs aan de Avenue Kléber nr. 20. Daarna woonden ze in Amsterdam aan de Churchillaan 57-II. Lijntje is overleden op 02-08-1947 in Amsterdam. Op 05-12-1948 is de vader van Lijntje overleden. In de rouwadvertentie wordt Van Gelder nog genoemd met als verblijfplaats Tsjecho-Slowakije. Meer kan ik over hem niet vinden. Hopelijk kan een van de forumlezers mij verder helpen.

Gerrit Bleumink

Apeldoorn