stamboom Tjerks

 • Anonymous avatar

  Goedemiddag,

  Ik ben op zoek naar EEN van mijn voorouders, echter kom ik op dit moment niets verder.

  Het gaat om de ouders van ene Geerlof Tjerks,die omstreeks 1720 is geboren en voor 1797 is overleden. geerlof was getrouwd met Tijske Hendriks.

  Zoon van bovenmelde personen ENE Hendrik Tjerks staat in DTB 82 f 442 ,doop

  op 26 mei 1762 Nooderkerk Amsterdam.

  Wie kan mij verder helpen?

  Graag

  M.vr.gr.

  Hans jerks

 • Anonymous avatar

  Hoi,

  Is dat een hervormde doop? dan staat hij mogelijk in het lidmatenboek.

  Het klinkt fries, maar er wordt hier slechts 1 Gerlof van een Tjerk gedoopt in de twintiger jaren.

  Vooropgesteld dat niet alle boeken bewaard zijn - (sommige dorpen beginnen pas 1750 of later) en dat men kerkelijk was:

  Wonseradeel, dopen, doopjaar 1725

  Dopeling: Gerlof

  Gedoopt op 4 februari 1725 in Longerhouw/Schettens

  Zoon van Tjerck Pytters Salmasius en niet genoemde moeder

  Opm.: De ouders wonen in Schettens

  Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):

  Dopeling : GERLOF

  Vader : TJERK PIETERS

  Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)

  Herv. gem. Longerhouw en Schettens, doop 1645-1811 - Inventarisnr. : 806

  Zijn moedersnaam is te vinden in het trouwboek:

  Wonseradeel, huwelijken 1724

  Vermelding: Bevestiging huwelijk op 28 mei 1724

  Man : Tjerck Pijtters Salmasius

  Vrouw : Trijntje Gerlofs afkomstig van Schettens

  Ook in de tien en dertiger jaren is niets.

  Deze Gerlof kan ik niet vinden trouwen, wat kan betekenen dat hij overleden is - of verhuisd.

  Het is wel wat vreemd en jammer ook voor de bevestiging dat dit de jouwe is, dat hij later zonder achternaam te boek staat.

  Ik tel 2 dominees en een schoolmeester in deze familie, wat wel vaker een reden is om naar een andere provincie te gaan.

  Hachelijk zo he, met zo weinig verdere gegevens .

  groet margreet

 • Anonymous avatar

  Hans

  Aangemoedigd door de resultaten van Margreet heb ik ook nog wat gevonden.

  Succes

  Geiske andberg

  Salmasius

  Pyter Andries Salmasius was schoolmeester te Schraard. Hij trouwde op 1 november 1685 te Schettens met Trijntje Steenwijk, een zuster van de Schettenser dominee Jacobus Steenwijk. Deze Jacobus was net hiervoor (7 juni 1685) bevestigd aldaar. Ondergenoemde kinderen deden allemaal belijdenis bij ‘oom’ Jacobus.

  Waarschijnlijk hadden ze 5 kinderen, namelijk als volgt:

  1. Andries Salmasius

  Was predikant te Akkerwoude. Werd in 1703 lidmaat te Schettens, samen met zijn broers.

  2. Johannes Salmasius

  Werd in 1703 lidmaat te Schettens, samen met zijn broers. Was 24 jaar dominee te Stiens. Op zijn grafsteen in de Herv. kerk aldaar staat een latijns grafschrift, geschreven door zijn oom, ds. Jac. Steenwijk van Schettens-Longerhouw. Overleed 25 april 1740 te Stiens. Het Bolswards Nieuwsblad van 14 maart 1950 zegt hierover iets onjuists.

  3. Rienk Salmasius

  Gedoopt 14 febr. 1691 te Schraard. Werd in 1703 lidmaat te Schettens, samen met zijn broers. Was predikant te Sebaldeburen vanaf 1714 en vertrok naar Opende in 1729.

  Voor 1747 werd hij uit zijn ambt gezet in Opende. Renicus is zijn latijnse naam voor Rienk. Dhr. Frans van Doesum is ook geinteresseerd in zijn leven, zie mail dd 14-1-04.

  Hij trouwde met N.N. en kreeg een kind: Pieter Rienks Salmatius Penninga, geb. 25 maart 1722.

  4. Tjerck Pytters Salmasius

  Werd in 1722 lidmaat te Schettens. Woonde te Schettens in 1725. Hij trouwde N.N. en liet 2 kinderen te Schettens dopen: Gerlof op 4 febr. 1725 en Jaicke op 16 mei 1727.

  5. Baucke Salmasius

  Werd in 1727 lidmaat te Schettens. Was later theologisch student. Waarschijnlijk jong overleden of werd predikant buiten Friesland.

  Salmasius, Claudius

  (April 15, 1588–September 3, 1653).

  , 1588–1653, French humanist and philologist. Salmasius is known in French as Claude de Saumaise. After studying Latin and Greek with his father, he began a law career at Dijon in 1610. He turned to the study of theology, Hebrew, Arabic, and Persian when his Protestantism impeded his advancement in law. In 1631 he was called to the Univ. of Leiden to succeed Joseph Scaliger. There he produced 80 books and became widely known as a scholar of the first rank. Supporting the Stuarts, he wrote Defensio regia pro Carlo I (1649), upholding the divine right of monarchy, which brought a celebrated dissenting reply from John Milton. Salmasius' major works include an important commentary on Pliny (1629), and Observationes in jus Atticum et Romanum (1645).

  http://www.rug.nl/museum/galerij/portretten/hoogleraar/salmasius

  Claudius Salmasius (1588-1653)

  Klassiek filoloog, verbonden aan de Leidse universiteit

 • Anonymous avatar

  Hoi allemaal,

  Hans, ik permitteer mij even de vrijheid in de sliert te blijven - anders wordt het ooit zo lastig terugzoeken waar het onderwerp allemaal staat.

  Ik blijf ook op het forum - stel je voor dat er zomaar een andere noorderling voorbijgelezen komt, die ook een Gerlof van een Tjerk had, en niet wist dat hij naar A'dam verhuisd was.

  ——————————————————————————————————————

  Beste Margreet,

  Ontzettend bedankt, dat je e.e.a zo snel voor mij heb kunnen vinden.

  Aangezien ik toch wel een vreemde in Jeruzalem ben, wil ik je nog vragen hoe ik nu verder moet.

  Ik denk een bekende van jou heeft voor mij ook onderzoek gedaan en heeft mij eveneens bericht en aanvullende informatie gegeven, dat is Geiske Andberg.

  Wat mij betreft mag je ,als je dat wilt, mij rechtstreeks op mijn e-mailadres antwoorden.

  Ik weet niet zo gauw wat ik met deze gegevens kan doen .

  Zou je mij even op weg kunnen helpen om uiteindelijk e.e.a . tot een goed resultaat te kunnen laten komen.

  In ieder geval heel erg bedankt,ook al zou je niet op deze e-mail antwoorden

  Groetjes

  Hans

  ——————————————————-

  Voorlopig kun je er weinig mee. Het is meer een soort volledigheidshalve meld ik even dat we hier een Gerlof hadden.

  Vanwege de geen-achternaam twijfel ik sterk of het de door jouw gezochte is,

  maar je weet maar nooit.

  Het beste zou nu zijn het lidmatenboek van de kerkgemeente bekijken - of hij vertelt waar hij vandaan kwam. Daarom vroeg ik of het een hervormde/gereformeerde of katholieke doop was - rk heeft dat systeem niet helaas, hv wel.

  Steden hebben ook vaak Burger- of Poorterboeken, daar kan hij ook nog instaan.

  Als er niets staat, zit er denk ik niets anders op dan de vraag in elke provincie herhalen. We kunnen maar niet zomaar lukraak een Gerlof uitkiezen.

  Er zijn ook nog andere vervolgvragen:

  Soms krijgt dat ene kind toch zelf 8 of 12, waarbij ze de voorouders en familie vernoemen. Is dat hier ook het geval? Dan zijn de namen van Geiske wel handig.

  Is er maar 1 kind omdat een ouder overleed ? en is de ander hertrouwd? Er worden dan vaak familieleden als voogd aangesteld.

  Was er bezit? Heeft hij iets gekocht en van een familielid geleend, en erft nog een familielid?

  Staat er een Tjerk in het lidmaten-/overlijdens- of burgerboek, die tot vader kan dienen? Je weet maar nooit of Gerlof alleen naar Amsterdam kwam.

  En last but not least: Heb je de gehele omgeving al uitgekamd? of had je alleen in Amsterdam gezocht?

  groet margreet

 • Anonymous avatar

  hoi hans

  ben je al wat veder gekomen met je onderzoek . ben getrouwd met een tjerks ,

  (hervormd) zit in de stamboomlijn (Gerlof-lijn) van mijn man.

  groet Sylvia

 • Anonymous avatar

  Hi Sylvia,

  IK heb getracht een antwoord te zenden op het bericht dat via Postvak IN bij mij binnenkwam,maar dat kreeg ik onbestelbaar retour,vandaar dat ik je antwoordt rechtstreeks via Prikbord.Ik ben nog niet veel verder gekomen.Kan je mij wat namen opgeven van bv de vader van je man.Hoever ben jij gevorderd met het onderzoek.Je mag me ook mailen rechtstreeks naar hanshelma@upcmail.nl

  Groetjes

  Hans

 • Anonymous avatar

  Sylvia,

  Wil je zo goed zijn evn op prikbord te kijken.

  Ik kreeg mijn antwoord aan jou zelf terug.

  hans

 • Gijsbert

  Anonymous

  Goedemiddag,

  Ik ben op zoek naar EEN van mijn voorouders, echter kom ik op dit moment niets verder.

  Het gaat om de ouders van ene Geerlof Tjerks,die omstreeks 1720 is geboren en voor 1797 is overleden. geerlof was getrouwd met Tijske Hendriks.

  Zoon van bovenmelde personen ENE Hendrik Tjerks staat in DTB 82 f 442 ,doop

  op 26 mei 1762 Nooderkerk Amsterdam.

  Wie kan mij verder helpen?

  Graag

  M.vr.gr.

  Hans jerks

                   Ik heb een genealogie Tjerks/Salmasius. Als u belangstelling hebt, stuur ik deze toe.

                   Mijn mail: gijsbertvanton@hotmail.com