Voorouders echtgenote, Fam. de Jong

 • A.G. Kooiman Azn [ Ad ]

  Waarde lezers & lezeressen, Ik zoek de vader van Minne Aukes de Jong, geb. Jubbega-Schurega 18-07-1813, overl. ald.

  21-12-1881. geh. 18-01-1835 te Schoterland met Gepke Egberts de Vries, geb. Lippenhuizen 24-11-1816, overl. Jubb.-

  Sshurega 10-01-1892. Zijn moeder heette Romkje Edzers Landstra, vaders naam wordt niet genoemd! Wellicht na zich ver-

  menigvuldigd te hebben, heengegaan? Hoe komt hij, Minne Aukes, dan aan de achternaam de Jong? Aangenomen omdat

  dat toen verplcht werd? Wie was dan Auke? Gelukkig maar dat de namen de Jong en de Vries niet zo veel voorkomen!

  Juist, dat bedoel ik! De ouders van Gepke Egberts zijn Egbert Tjibbes de Vries, geb. ?? ca 1770, overl. Jubb.-Schurega,

  geh. ?? te ?? met Sjoukje Jans de Baas, geb. ?? ca 1794, overl. ?? ?? .

  Wie van u kan en wil licht laten schijnen in deze duisternis??? Bij voorbaat mijn dank. Ad.

 • Koorn

  Beste Ad,

  Ik heb je verhaal gelezen. Ik ben naar de site van Tresoar gegaan. —.direct naar de geboorte, huwelijk en overlijden - regio 7 aangekruisd - ingetikt Minne Aukes —> dat geeft een geboorte inschrijving uit 1834: gem Schoterland 1834 dd. 27 dec. 1834, akte 359. Het kind is niet binnen voorgeschrven 72 uur aangegeven of beter gezegd:

  het echtpaar heeft in het geheel verzuimd om het kind te laten inschrijven.

  Dat moest in 1834 bij zijn as. huwelijk van Minne Aukes de Jong als nog worden geregeld met een procesverbaal van de Rechtbank.

  De tekst bij de opmerking is belangrijk. Daar wordt melding gemaakt dat het kind afkomstig is van de moeder en Tjibbele Hendriks en ergens in juni 1813 is geboren. Verwonderlijk is dat daarboven 19 juni 1813 wordt genoemd.

  Ik ben gegaan naar rubriek: dopen, trouwen en begraven: ingetikt : romkje en hendriks —>. dat geeft een echtpaar genaamd

  Romkje Essers en Tjebbele Hindriks, gehuwd 10 januari 1796 in Nieuwe Horne (DTB 601) . Als de verschrijvingen van de namen bekijkt en relativeerd dan kon je hierwel eens het juist echtpaar hebben. Succes met onderzoek. Simkos

 • Ad (Azn)

  Waarde heer (?) Koorn.

  Hartelijk dank voor de relativerende aanvullingen. Ik ben altijd enigszins voorzichtig

  met die friesse namen. Ik heb iemand gekend die altijd eerst sloeg (niet van slagen

  maar slaan) voor hij vroeg wat je precies bedoelde!

  Koorn? Familie op Texel????? Met vriend. groet …………………….. Ad (Azn)

 • Greta

  Romkjen heeft een relatie gehad met ene Auke Martins Finnes, hieruit zijn 2 kinderen geboren: Minne Aukes de Jong ( *19-6-1813 ☆21-12-1881) en Bauke Aukes de Jong (*28-6-1816 ☆9-4-1818) . Minne is idd op 10-12-1834 op vonnis vd rechtbank ingeschreven als kind geboren in mei of juni 1813 voor het huwelijk van moeder met Tjibbele Hendriks de Jong.